WYBIERZ PROJEKT
O PROJEKCIE

Projekt przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, publicznemu i cyfrowemu 300 seniorów i dotyczy rozwoju 5 Kolpingowskich Klubów Seniora (KKS) w woj. podkarpackim, małopolskim i opolskim, mających stanowić punkty wsparcia aktywności lokalnej osób 60+, poprzez tworzenie samopomocowych grup, rozwój form samoorganizacji seniorów, poradnictwo prawne i obywatelskie, kursy komputerowe oraz transfer dobrych praktyk od działającego z sukcesami Partnera z Ukrainy. Projekt zakłada powstanie 5 samowystarczalnych KKS działających wolontaryjnie w 3 wymiarach:

  a) seniorzy dla seniorów poprzez-samopomoc i samoorganizację minimum 50 osób,
 b) seniorzy dla otoczenia poprzez-aktywizację społeczną w ramach akcji i porad obywatelskich w środowiskach lokalnych dla min 300 osób,
 c) seniorzy u seniorów poprzez wymianę doświadczeń w ramach kongresu KKS z udziałem 40 osób oraz  Partnera z Ukrainy.

Nowatorskie podejście w ramach projektu polega na aktywizacji społecznej seniorów przez samopomoc, samoorganizację i wykorzystywanie mechanizmów demokratycznych. w celu przeciwdziałania wykluczeniu osób 60+. Działania projektowe będą realizowane od kwietnia 2014 do grudnia 2015 r.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.Projekt realizowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG

www.eeagrants.org
Aktualności
30.01.2016
Kolpingowskie Kluby Seniora jako punkty wsparcia aktywności lokalnej
29.01.2016
Z WIGOREM w następny rok - podsumowanie działań KKS w Makowie Podhalańskim
28.01.2016
Wieści z Wadowic
10.09.2015
KOLPINGOWSKA SENIORIADA - PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ...
07.09.2015
WIECZOREK Z POEZJĄ KS. JANA TWARDOWSKIEGO W RODZINIE KOLPINGA W BRZESKU
25.08.2015
SPOTKANIE U DANIELI
12.08.2015
KOLPINGOWSKA SENIORIADA
15.06.2015
WIEŚCI Z WADOWICKIEGO "KLUBU SENIORA"
12.06.2015
PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ W KOLPINGOWSKIM "KLUBIE SENIORA" W JAROSŁAWIU
18.05.2015
POLSKO – NIEMIECKIE SPOTKANIE W DNIU URODZIN ŚW.JANA PAWŁA II W WADOWICACH
7.05.2015
PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH W BRZESKIM "KLUBIE SENIORA"
7.05.2015
PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH W MAKOWSKIM "KLUBIE SENIORA”
18.03.2015
II TURA SZKOLEŃ „MECHANIZMY I NARZĘDZIA DEMOKRACJI LOKLANEJ”
18.02.2015
KURSY KOMPUTEROWE – INTERNET JAKO NARZĘDZIE AKTYWNOŚCI OBYWTAELSKIEJ
5.02.2015
SPOTKANIE COACHINGOWE W BRZESKU
18.01.2015
GRUPA WOLONTARYJNA W MAKOWIE
17.01.2015
GRUPA WOLONTARYJNA W WADOWICACH
17.01.2015
GRUPA WOLONTARYJNA W BRZESKU
17.01.2015
GRUPA WOLONTARYJNA W STANISZCZACH WIELKICH
17.01.2015
GRUPA WOLONTARYJNA Z JAROSŁAWIA
17.01.2015
OPŁATEK W WADOWICACH
17.01.2015
LOKALNE INICJATYWY MAKOWSKICH SENIORÓW
10.12.2014
WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO –PODSUMOWANIE
21.11.2014
SZKOLENIE „MECHANIZMY I NARZĘDZIA DEMOKRACJI LOKALNEJ” W JAROSŁAWIU
12.11.2014
MAKOWSKI KOLPING DLA SENIORÓW
5.12.2014
PORADNICTOW PRAWNE I OBYWATELSKIE DLA SENIORÓW
29.07.2014
WARSZTATY MOTYWUJĄCE W WADOWICACH
23.07.2014
MOTYWACJA DO PRACY-ZRYWAMY Z NUDĄ
8.07.2014
WARSZTATY MOTYWACJI W MAKOWIE
07.07.2014
DZIAŁANIA DLA SENIORÓW W BRZESKU
15.6.2014
REKRUTACJA DO PROJEKTU „SENIORZY DLA DEMOKRACJI”